Nowe uprawnienia dla KAS i zwiększenie inwigilacji podatników

Bypetrmamonovich

Nowe uprawnienia dla KAS i zwiększenie inwigilacji podatników

Jedną z większych zmian organizacyjnych, jaką obecna ekipa rządząca przeprowadziła w administracji państwowej, jest utworzenie KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. To nowy twór, który trzyma w jednych rękach cały dotychczasowy aparat fiskalny oraz celny.

Czym tak naprawdę jest słynna KAS?

W listopadzie 2016 roku Sejm przyjął ustawę o utworzeniu nowej struktury organizacyjnej, która miała połączyć działające do tej pory oddzielnie urzędy skarbowe, izby skarbowe, służbę celną oraz kontrolę skarbową. Do tej pory były to osobne urzędy, funkcjonujące niezależnie. Według ustawodawcy powodowało to z jednej strony powielanie kompetencji, a z drugiej spore nieszczelności w aparacie fiskalnym i spowolnienie wielu działań.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej miało ujednolicić i usystematyzować działanie połączonych struktur celnych i skarbowych, także w zakresie działań kontrolnych. W celu realizacji tych ostatnich działań, w marcu 2017, utworzono wewnątrz KAS pion o nazwie Służba Celno-Skarbowa, którą tworzą umundurowani funkcjonariusze.

Kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej

Aby nowa struktura mogła sprawnie realizować swoje zadania zgodne z planami ustawodawcy, została wyposażona w szereg uprawnień. Jej celem nadrzędnym jest zwiększenie ściągalności podatków oraz likwidacja szarej strefy. Szacuje się, że nieudolne działania dotychczasowego aparatu fiskalnego pozbawiły nasze państwo około 50-80 mld złotych wpływów do kasy budżetowej z tytułu niezapłaconych podatków.

Jedną z ciekawych zmian jest zniesienie ograniczenia terytorialnego. To znaczy podatnika nadal będzie obowiązywać właściwość miejscowa, więc swoje sprawy załatwi wyłącznie w wyznaczonym urzędzie, natomiast pracownicy KAS mogą działać na terenie całego kraju. Jeśli więc z jakiegoś powodu oddział z Warszawy zechce sprawdzić firmę z Katowic, to może działać bez problemu. Nie musi nic konsultować, ani też przekazywać sprawy śląskiej komórce organizacyjnej.

Urzędnicy KAS nie muszą też uprzedzać podatników o swojej wizycie i mają prawo przeszukiwać siedziby firm bez żadnych pozwoleń czy przepustek. Mało tego, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają niczym nieograniczony dostęp do informacji niejawnych oraz tajnych.

Podmioty objęte kontrolą KAS muszą się również liczyć z wizytą urzędników w domu. Mają oni prawo do prowadzenia przeszukania lokalu mieszkalnego bez zgody prokuratora.

Dzięki systemowi STIR, KAS pozyskuje bezpośrednio informacje o transakcjach dokonywanych na firmowych kontach bankowych. Szef KAS ma prawo zablokować każde z tych kont w sytuacji, kiedy urząd poweźmie podejrzenie o popełnieniu lub zamiarze popełnienia przestępstwa skarbowego. Jeśli szacunkowa wartość powstałego zobowiązania podatkowego przekroczy kwotę  tys. euro, podatnik może mieć zablokowane konto nawet do trzech miesięcy.

Ograniczenia uprawnień KAS

Jest ich niewiele, ale jednak. Urzędnicy nie mogą prowadzić działań kontrolnych w firmie dłużej niż trzy miesiące, a przedłużenie tego okresu może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Po zakończeniu kontroli, podczas której wykazano nieprawidłowości podatkowe, urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej muszą odczekać z nałożeniem sankcji na nieuczciwego podatnika 14 dni od rozpoczęcia kontroli, bowiem ten ma prawo w tym czasie złożyć korektę zeznania podatkowego oraz wszelkie potrzebne wyjaśnienia.

About the author

petrmamonovich administrator