Czy wiek jest ograniczeniem przy wzięciu pożyczki?

Bypetrmamonovich

Czy wiek jest ograniczeniem przy wzięciu pożyczki?

Czy każdy może wziąć pożyczkę bez względu na wiek? Nie do końca, firmy pożyczkowe narzucają ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o najmłodszych jak i najstarszych klientów.

 

        Limit dolny wieku

Wydawałoby się, że trzeba mieć minimum 18 lat, by wziąć pożyczkę. Niestety wiele instytucji parabankowych uważa, że 18 lat to za mało. Najczęściej spotkać się można z ofertami pożyczek dla osób od 21. roku życia. Dla młodszych klientów przygotowane są specjalne propozycje – niektóre banki mają pożyczki na studia czy prawo jazdy. Także firmy pożyczkowe czasem kierują swoja ofertą do młodych. Trzeba jednak dobrze poszukać takich opcji, bo standardem jest granica 21 lat. Czemu parabanki ograniczają dostęp do pożyczek osobom młodym? Chodzi oczywiście o zwiększone ryzyko. Ludzie, którzy dopiero ukończyli 18 lat, rzadko kiedy wykazują stały dochód. Najczęściej dalej się jeszcze uczą, nie mają zatrudnienia. Dlatego parabanki mają uzasadnione obawy, że pożyczka może nie zostać spłacona. Zabezpieczają się przed taką sytuacją, nakładając wymóg przekroczenia dolnej granicy wieku przez klientów.

        Górny limit wieku

Nie można być zbyt młodym, kiedyś się stara o pożyczkę, ale także starsze osoby są wykluczone przez firmy pożyczkowe. Tu limit zależy od instytucji, czasem można spotkać się z granicą 70 lat, innym razem z 80. rokiem życia. Osoby starsze mają dochody w postaci renty czy emerytury, dlatego z założenia nie są wykluczone przy ubieganiu się o pożyczkę. Firmy pożyczkowe wymagają przedstawienia odcinków renty lub emerytury aby udokumentować dochody. Jednak im osoba starsza, tym paradoksalnie może więcej wydawać pieniędzy– na przykład na leki. Z wiekiem osoby stają się też niedołężne, pojawiają się choroby, problemy z pamięcią. W związku z tym firmy parabankowe obawiają się, że mogą nie uzyskać spłaty należności i nakładają limit wieku.

Sprawdź warunki wiekowe

Zanim złożysz wniosek o pożyczkę, dokładnie sprawdź, jakie dana parabankowa instytucja ma wymagania, jeśli chodzi o wiek. Typowe widełki wiekowe to od 21 do 70 lat. Jeśli nie łapiesz się w tym przedziale, będziesz musiał poszukać bardziej dedykowanej oferty – dla osób młodych lub emerytów.

About the author

petrmamonovich administrator